Gruppenname: 
Adipositas Selbsthilfegruppe Essen
Telefon: 
0201 - 85 79 41 80
Internet: 
www.adipositas-essen.de
E-Mail: 
shg@adipositas-essen.de